Home » Kierunki » Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

Zawód: Asystentka stomatologiczna 325101 (1 rok)
Higienistka stomatologiczna 325102 (2 lata)

 

 

System nauki: zaoczny

                                                  3 (1)                                                     

Na tym kierunku nauczysz się:

 

 • przygotowywać gabinet i stanowisko
 • asystować lekarzowi
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w zabiegach stomatologicznych
 • przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych stosowanych w gabinecie dentystycznym
 • obsługiwać sprzęt
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • pracować w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk
 • prowadzić dokumentację
 • komunikować się z pacjentem

 

Ponadto nauczysz się:

 

 • obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany w gabinetach stomatologicznych
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi

 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 

 • w gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • oddziały chirurgii szczękowej

 

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 

 • dokładność i sumienność
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi
 • gotowość niesienia pomocy
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także certyfikat w języku angielskim i polskim. 

Posiadamy Akredytację Ministerstwa Zdrowia: MZ-NS-ZM-804-32761-1/AM/12

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress