Home » Kierunki » Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

Nauka na kierunku trwa 2 lata.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;

5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także certyfikat w języku angielskim i polskim. 

Posiadamy Akredytację Ministerstwa Zdrowia: MZ-NS-ZM-804-37539-2/PO/13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress