Home » Kierunki » Technik BHP

Technik BHP

1 (1)Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Nauka na kierunku trwa 1,5 roku w systemie zaocznym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także certyfikat w języku angielskim i polskim. 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress