Home » Kierunki » Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny

2 (1)Zawód: Technik farmaceutyczny 321301

Czas kształcenia: 2 lata
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych;
 • wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 • uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także certyfikat w języku angielskim i polskim. 

Miejsca pracy:

 • apteki ogólnodostępne,
 • apteki szpitalne,
 • apteki zakładowe,
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego,
 • zakłady przemysłu kosmetycznego i przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoria chemiczne przemysłu farmaceutycznego, zielarskiego, spożywczego,
 • laboratoria naukowo-badawcze i inne laboratoria kontrolne,
 • sklepy zielarsko-medyczne, zielarsko-drogeryjne,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • punkty apteczne,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • inspekcja farmaceutyczna

Posiadamy Akredytację Ministerstwa Zdrowia: MZ-NS-ZM-804-24494-2/IZ/10

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress