Home » Kierunki » Technik masażysta

Technik masażysta

4 (1)

Zawód: Technik masażysta 325402

Wyjątkowy kierunek dla osób, które chcą zdobyć zawód będący pasją oraz sposobem na życie.

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym po którym słuchacz otrzymuje Dyplom z prawem do samodzielnego wykonywania pracy we wszystkich placówkach służby zdrowia w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: soboty i niedziele.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także certyfikat w języku angielskim i polskim. 

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i zgodę Ministerstwa Zdrowia.

– Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów.
– Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone pracownie masażu.
– Nasi absolwenci są wysoko cenionymi specjalistami w zakresie masażu i znajdują zatrudnienie zarówno w regionie zamieszkania jak i za granicą .

Nauczymy Cię:
– wykonywać masaż klasyczny i segmentarny,
– wykonywać drenaż limfatyczny,
– wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny,
– wykonywać masaż punktowy,
– stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
– obserwować i oceniać reakcje pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu,
– obslugiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu,
– współpracować w zespole terapeutycznym,
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań – zawodowych,
– udzielać pierwszej pomocy podczas zagrożenia zdrowia i życia,
– postępować zgodnie z zasadami etyki.

Posiadamy Akredytację Ministerstwa Zdrowia: MZ-NS-ZM-804-24788-2/IZ/11

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress