Home » Kierunki » Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

6Zawód: Technik sterylizacji medycznej 321104

Nauka na kierunku trwa 1 rok w systemie zaocznym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także certyfikat w języku angielskim i polskim. 

Posiadamy Akredytację Ministerstwa Zdrowia: MZ-NS-ZM-814-10/MSO/14

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress