Home » Kierunki » Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

9

Zawód: Terapeuta zajęciowy 325907

Słuchacze, którzy podejmą naukę na kierunku w zawodzie terapeuta zajęciowy mogą od pierwszego dnia nauki podjąć pracę przy organizowaniu działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej.

Nauka na kierunku trwa 2 lata.

W nowym roku szkolnym 2016/2017 oferujemy Państwu nową wartość dodaną: dogoterapia i hipoterapia. Zajęcia z końmi i psami, w cyklu kształcenia, dla poznania potrzeb i pracy z podopiecznym w takich formach terapii. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także certyfikat w języku angielskim i polskim. 

Posiadamy Akredytację Ministerstwa Zdrowia: MZ-NS-ZM-804-37657-2/BD/13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress